Ceredigion photobooth hire | Llogi ffotobwth yng Ngheredigion

We have two styles of studio booth setups available - one mounted onto a rustic-styled vintage ladder, and one amazing Magic Mirror booth with LED-lit frame! Each houses a DSLR camera and a pro lighting setup to ensure the best quality images for your guests, with professional instant prints provided as standard to keep the fun going long after your event!

Mae gennym ddau steil o ffotobŵth ar gael - un wedi eu seilio ar hen ysgol bren deniadol, a'r llall mewn arddull Ddrych Gwych gyda ffrâm wedi'i oleuo gan LEDs.

Mae'r ddau yn gartref i gamerau DSLR a system goleuo broffesiynnol i sicrhau'r lluniau gorau oll ar gyfer eich gwesteion, gyda argraffwyr yn creu  prints o ansawdd uchel a fydd yn cadw'r hwyl yn fyw ymhell wedi i'ch digwyddiad orffen!

 

SERVICE & PRICES | GWASANAETH A PHRISIAU

 

Free Travel within 30 miles of SA48 7AB

Cwtsh Camera ‘Booth’ set-up and take-down

2 hours of unlimited automated photobooth fun

Use of all props, and your choice of our bunting

Booth Attendant for the duration

All images to disk and uploaded to Facebook

High quality Instant Prints for the duration

 

Teithio am ddim o fewn 30 milltir o SA48 7AB

Paratoi a dadbaratoi’r Cwtsh Camera

2 awr o hwyl anghyfyngedig yn y ffotobŵth

Defnydd yr holl props, a'ch dewis chi o'n baneri byntin

Cynorthwÿdd Cwtsh Camera trwy gydol yr amser

Lluniau wedi eu llwytho i cryno ddisg, ac i Facebook

Argraffiadau o ansawdd uchel trwy gydol yr amser

£60

50

keyrings

£60

guestbook

& prints

£330

includes | yn cynnwys

£80

per Extra

Hour

...with the option to add any of these to your booking!

...gyda'r opsiwn o ychwanegu unrhyw o'r rhain i'ch archeb!

A specially created print template allows guests to choose their fave image and have it placed in a keyring as a momento as part of the Cwtsh Camera experience!

Available in bundles of 50 at £60 each

An extra hour of photobooth running time and instant prints, means there'll be even more time to enjoy the fun!

£80 per additional hour of run time

An A5 guestbook with black pages, silver pens and glue to use, and a duplicate set of all the prints to set into the guestbook for a reminder of fun photobooth times!

£60 for guestbook and extra set of prints

Use our props, backdrops and bunting, & add your own styling for truly unique pics!

Defnyddiwch ein props, cefndiroedd a bynting, ag ychwanegwch beth y mynnoch i greu  lluniau unigryw!

 

BOOK US NOW, FOR SOME 'PROP'-ER GOOD FUN!

ARCHEBWCH NAWR, AM HWYL A SBRI YN EIN FFOTOBWTH NI!

 

CONTACT US! | CYSYLLTWCH Â NI!

To enquire about our availability or ask for a booking form, contact us today! I ofyn am ein hargaeledd neu i dderbyn ffurflen archebu, cysylltwch â ni heddiw! Cwtsh Camera 07811 767563 | 01570 218509

hello@cwtshcamera.co.uk

/cwtshcamera

THE PHOTOBOOTH | Y FFOTOBŴTH

CONTACT US | CYSYLLTWCH Â NI

SERVICE & PRICES | GWASANAETH A PHRISIAU

BOOKING FORM | FFURFLEN ARCHEBU